Bangkok

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายของคิดส์ซาเนีย, เอส.เอ. เดอ ซี.วี. (KidZania S.A. de C.V.) สำหรับคิดส์ซาเนีย ในประเทศไทย ขอจัดทำนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้  ข้อความต่อไปนี้จะกล่าวถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับการเก็บรวมรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ http://bangkok.kidzania.com นี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ http://bangkok.kidzania.com จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลใด ๆ นอกจากจะได้รับการยินยอมจากเจ้าตัว  เช่น บริษัทอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตอนสมัครลงทะเบียนสมาชิกเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ, การสมัครร่วมงานประกวดแข่งขัน, การเข้าร่วมทำแบบสอบถาม หรือลงชื่อรับข่าวสาร  โดยที่ผู้ใช้มีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลที่บริษัทร้องขอได้เสมอ แม้ผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลที่บริษัทร้องขอ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://bangkok.kidzania.com ได้ตามปกติ ยกเว้นบริการและเนื้อหาบางส่วนเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ของบริษัทมีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ทุกท่าน  ซึ่งวิธีหนึ่งที่บริษัทใช้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นการส่งจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ผู้ใช้ระบุไว้ และพัฒนาเนื้อหาบทความให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้ และเพื่อที่จะพัฒนาเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของผู้ใช้ได้นั้น บริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมมาเพื่อพิจารณาดูว่าผู้ใช้ให้ความสนใจกับเนื้อหาในส่วนใดบนเว็บไซต์บ้าง โดยอิงจากจำนวนผู้ใช้ที่เข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีการบันทึกว่าผู้ใช้แต่ละคนเข้าอ่านเนื้อหาส่วนใด แต่จะใช้วิธีพิจารณาความนิยมของเนื้อหาส่วนต่างๆในภาพรวมแทน  ผู้ใช้อาจได้รับจดหมายข่าวสารจากทางบริษัทเป็นระยะ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆบนเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกการรับจดหมายข่าวสารดังกล่าวได้ตามต้องการ

ข้อมูลต่างๆที่ผู้ใช้กรอกให้กับขั้นตอนการลงทะเบียน ใบสมัครเข้าประกวดแข่งขัน หรือสื่ออื่นใดก็ตาม จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลให้กับองค์กรอื่นๆหรือจุดประสงค์ทางการค้าอื่นใด นอกจากจะระบุไว้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวไปใช้เพื่อพัฒนาบทความหรือเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะสมกับผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกการรับจดหมายข่าวสารดังกล่าวได้ตามต้องการ

นโยบายทั่วไป

นโยบายทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งบริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่อนุญาตให้เว็บไซต์พาร์ตเนอร์ใช้ร่วมกันเป็นอันขาดนอกจากจะระบุไว้เป็นพิเศษ และบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ใช้ได้รับทราบตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์จะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจาก บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำข้อมูลไปใช้ มีสิทธิที่จะยกเลิกการลงทะเบียนได้ตามต้องการ

นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ได้ติดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ

การติดต่อ http://bangkok.kidzania.com

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือแนวทางปฏิบัติใดๆของเว็บไซต์ หรือมีปัญหาขัดข้องในการใช้งานเว็บไซต์ ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 5 สยามพารากอน 991 | ถนนพระราม 1
ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร 10330 | ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0)2-683-1888
โทรสาร: +66 (0)2-683-1899
อีเมล์:     [email protected]