Bangkok

Special Event 2019

KidZania Talent Show 2019

KidZania Talent Show 2019

 

 

 

 

 

KidZania Talent Show 2019

 

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 7-12 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวด “KidZania Talent Show 2019 : Street Dance” เพื่อค้นหา KidZania’s Brand Ambassador 2019 พร้อมชิงรางวัลบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรีตลอดปียกทีม และของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2562 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 

1. ผู้เข้าประกวดเพศชายและหญิง ที่มีอายุครบ 7-12 ปี บริบูรณ์

2. ประเภททีม จำกัดจำนวน 3-5 คน ต่อทีม

3. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 7 ทีม จะต้องเข้าร่วมประกวดที่โรงละคร คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยจะต้องเตรียมชุดสำหรับการประกวด เตรียมการแสดงเต้นแบบทีม ความยาวไม่เกิน 5 นาที

5. ผู้เข้าประกวดต้องทำกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้ด้วยตนเอง โดยปราศจากการช่วยเหลือจากบุคคลใดๆ และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ มีสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าประกวดในลำดับถัดไปให้เข้ารอบแทน ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การประกวดและเกณฑ์การให้คะแนน

 

1. รอบรับสมัคร

 

คณะกรรมการของคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ จะพิจารณาใบสมัครและคลิปวิดิโอพร้อมการแนะนำทีม เพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน จำนวน 7ทีมสุดท้าย ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 7 ทีม จะต้องมีการตกลงที่จะลงนามหนังสือยินยอมของ บริษัทฯ เรื่อง “ข้อตกลงการยินยอมให้ใช้และเผยแพร่ภาพถ่ายและวีดีโอ” ที่ทางบริษัทฯ จะทำการส่งให้ทางอีเมล โดยจะต้องนำหนังสือแสดงความยินยอมที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว มาให้เจ้าหน้าที่ของทางคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในวันที่ 8 มิถุนายน ก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากการประกวดจะมีการบันทึกภาพถ่ายและวีดีโอของผู้เข้าประกวด

 

2. รอบตัดสิน

 

วันที่ 8 มิถุนายน เมษายน เวลา 09.00 – 17.00 น. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสินทั้ง 7 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขันที่ลาน City Square หน้าโรงละครคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ โดยจะต้องเตรียมชุดสำหรับการประกวดและเตรียมการแสดงเต้นแบบทีมความยาวไม่เกิน 5 นาที มาด้วยตนเอง การแข่งขันในรอบตัดสิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเดินแบบแนะนำทีม การแสดงการเต้นแบบทีม และการตอบคำถาม ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ปกครองของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ KidZania Talent Show 2019 : Street Dance จะต้องลงนามหนังสือยินยอมของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อตกลงของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการร่วมงานกับทางคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กทุกคนในเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ (KidZania’s Brand Ambassador)

 

เกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิน

• ความสามารถพิเศษ ทักษะการเต้น ความพร้อมเพรียง คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด

• บุคลิกภาพ การเดินแบบ ความสดใสน่ารัก คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด

• โชว์มีความน่าสนใจ คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด

• ไหวพริบ ปฎิภาณ ในการตอบคำถาม คิดเป็น 25% จากคะแนนทั้งหมด

 

 

ของรางวัล

 

จำนวนรางวัลมีทั้งสิ้น 3 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ

• ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 8,000 บาท

• บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย(ยกทีม) กรุงเทพ ฟรี 1 ปี (มูลค่า 22,800 บาทต่อใบ)

• ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

• ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

• บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรี จำนวน 10 ใบ มูลค่า 9,500 บาท

• ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

• ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท

• บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ฟรี จำนวน 5 ใบ มูลค่า 4,750 บาท

• ของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

 

 

หมายเหตุ

1. บริษัทสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกาใดๆ และของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ของรางวัลไม่สามารถโอนหรือแปลงเป็นเงินสดได้

3. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ถ้ามี)

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก