Bangkok

เรื่องราวของเรา

จุดเริ่มต้น การก่อกำเนิด และเรื่องราวของเหล่าผู้พิทักษ์สิทธิ์

เรื่องราวของเรา

จุดเริ่มต้น

เมืองคิดส์ซาเนียเถือกำเนิดขึ้นเหมือนกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ นั่นคือด้วยเจตนารมณ์  วิสัยทัศน์อุดมคติ และความปรารถนาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เมืองแห่งนี้ถือกำเนิดข้ามวัฒนธรรม ทวีปต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือเกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็กๆ  ในตอนนั้นเด็กๆ ต่างเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ในโลก พวกเขาต้องการโลกที่มีรัฐบาลดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสังคมที่เท่าเทียม และโลกที่คนให้ความสำคัญกับแหล่งวัตถุดิบ ความต้องการเหล่านี้ได้นำพาให้เด็กๆ ร่วมจินตนาการถึงโลกที่ดีกว่า และเต็มไปด้วยโอกาสของความเป็นไปได้นานัปการ

 

การก่อกำเนิด

ขณะที่ร่วมแรงกันพัฒนาสังคมใหม่ พวกเด็กๆ ก็รู้ว่าต้องมีเอกสารขึ้นมาซักฉบับเพื่อบันทึกความเชื่อ และความต้องการเป็นอิสระจากประเทศอื่นๆ เอาไว้  เด็กๆ เริ่มต้นด้วยการร่างสิทธิ์พื้นฐาน 6 ประการอันประกอบไปด้วย สิทธิ์ในการได้เป็น รับรู้  ดูแล  เล่น  สร้าง และแบ่งปัน

เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิทธิ์ที่ควรได้รับ แต่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อฝึกฝนการดำรงชีวิต และอยู่อย่างมีความสุข พวกเด็กๆ ตอกย้ำความเชื่อนี้ไว้ด้วยการร่างเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งนั่นคือ คำประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการ เอกสารฉบับนี้บ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกผู้ใหญ่ และประกาศการกำเนิดของโลกใบใหม่ที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นด้วย จากนั้นพวกเด็กๆ ก็เรียกสังคมใหม่ของพวกเขาว่าเป็นประเทศที่ถือกำเนิดมาจากความเชื่อทางอุดมคติที่มีร่วมกัน ไม่ใช่จากภูมิศาสตร์ หรือวัฒนธรรม

พวกเด็กๆ จึงตั้งชื่อให้กับประเทศใหม่ของพวกเขาว่า คิดส์ซาเนีย ซึ่งมีความหมายว่า “ดินแดนแห่งเด็กที่เก่งและฉลาด” นั่นเอง

 

เมืองที่มีพัฒนาการและโตขยายออกไปเรื่อยๆ

เด็กๆ ต้องการที่ที่ชาวเมืองคิดส์ซาเนียได้มีโอกาสทดลองและฝึกฝนเรียนรู้จริง พวกเขาจึงลงมือสร้างเมืองของตัวเองขึ้นมา เพราะเมืองคือสถานที่ที่ผู้คนอยู่อาศัย แชร์ความคิด ดูแลคนอื่น และตอบแทนส่วนรวม  เด็กๆ ต้องการเรียนอย่างรวดเร็วพร้อมได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน แต่พวกเขาก็รู้ว่าสภาพแวดล้อมจะต้องทั้งสนุกและสมจริงด้วย  หลังจากกลั่นกรองความคิดมานาน พวกเด็กๆ ก็ตัดสินใจเลือกแบบของเมืองที่ต้องการ และเมืองคิดส์ซาเนียแห่งแรกก็ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองซานตา เฟ่ ในกรุงแม็คซิโก ซิตี้  เพราะเมืองนั้นมีประชากรเด็กที่มากที่สุดในโลก เด็กเป็นพันๆ คนมารวมตัวกันที่นั่น และความสำเร็จนี้ก็ทำให้พวกเขาขยายวิสัยทัศน์ออกไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก

 

สิทธิ์ที่รักษาไว้

เหล่าบรรดาเด็กๆ ที่เป็นผู้ก่อตั้งเมืองคิดส์ซาเนียได้คำนึงถึงอนาคตของเมืองไว้เป็นอย่างดี เด็กๆ รู้ว่าซักวันพวกเขาต้องโตเกินจะเป็นพลเมืองของเมืองที่ก่อตั้งเอง  แต่เพื่อให้ระบบความเชื่อของเมืองคิดส์ซาเนียคงอยู่แม้หลังจากเด็กๆ กลุ่มแรกจากไปอยู่ในโลกของผู้ใหญ่แล้ว  เด็กๆ จึงสร้าง “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ขึ้นมาประจำอยู่ในเมืองคิดส์ซาเนียทั่วทุกแห่งและจะไม่มีวันโตเกินไป  ผู้พิทักษ์สิทธ์เหล่านี้ได้แก่ เออบาโน บีบ๊อบ ชิกะ วีต้า และ บาเช่ จะเป็นคนช่วยส่งต่อขนบประเพณีและทำหน้าที่เป็นพลเมืองตัวอย่าง พร้อมทั้งแสดงแก่นคุณค่าสำคัญแก่ชาวเมือง

เออบาโน -  เป็นตัวแทนของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองคิดส์ซาเนีย และการเรียนรู้ต่างๆ

บีบ๊อบ -  เป็นตัวแทนของศิลปะ 

ชิกะ- แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ไหนกำลังมา 

วิต้า - เป็นตัวแทนความทุ่มเทต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม และ

บาเช่ - จะคอยเตือนให้ทุกคนไม่ลืมหาความสนุก 

ผู้พิทักษ์สิทธิ์แต่ละคนจะยังคงอายุของตัวเองไปตลอด แต่จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและระบอบความคิดใหม่ๆ ที่ชาวเมืองคิดส์ซาเนียนำเข้ามา พวกเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวเมือง ทั้งทางความคิดและการกระทำ และช่วยทุกคนการสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่า

 

ดูกิจกรรมของเรา