Bangkok

เขตก่อสร้าง

พาดูงานก่อสร้าง ที่คิดส์ซาเนีย

พาดูงานก่อสร้าง ที่คิดส์ซาเนีย

 

ทีมงานวิศวกรในบริเวณเขตก่อสร้างจะได้เรียนรู้จักหน้าที่อะไรของงานก่อสร้างที่นี่บ้าง ไปดูกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก