Bangkok

โรงงานบรรจุขวด

เรียนรู้กิจกรรมโซนโรงงานที่คิดส์ซาเนีย

กิจกรรมโซนโรงงานที่คิดส์ซาเนีย

กิจกรรมที่เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานด้วยกระบวนการกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบบเต็มที่!