Bangkok

KidZania 5th Anniversary

ยิ่งมายิ่งมีสิทธิ์ลุ้น กับทริปสุดพิเศษตะลุยเที่ยวสิงคโปร์ทั้งครอบครัว 3 วัน 2 คืน

ฉลองครบรอบ 5 ปีคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ

 

ยิ่งมายิ่งมีสิทธิ์ลุ้น กับทริปสุดพิเศษตะลุยเที่ยวสิงคโปร์ทั้งครอบครัว 3 วัน 2 คืน

 

วิธีการร่วมสนุก

 

ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการจะต้องซื้อบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ประเภทบัตรเด็ก โดยทุกๆการซื้อบัตรเด็ก 1 ใบ / ครั้ง / คน จะได้รับคูปอง 1 ใบ คูปอง 1 ใบ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการชิงโชคเป็นผู้โชคดี

 

รางวัลที่1 : ร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ คิดส์ซาเนีย สิงคโปร์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ และ มาริไทม์ เอ็กซเพอริเมนทัล มิวเซียม จำนวน 5 รางวัล

โดยผู้โชคดีจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ รางวัลละ 3 ที่นั่ง พร้อมที่พักจำนวน 3 วัน 2 คืน มูลค่า 43,000 บาท

 

รางวัลที่ 2 : บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ แบบรายปีจำนวน 5 รางวัล  มูลค่า 10,000 บาท

 

สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 จนถึง 31 ตุลาคม 2561

 

การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี


แจ้งรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง https://www.facebook.com/KidZaniaBangkok

 

เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. หนึ่งการซื้อบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ประเภทบัตรเด็ก / ครั้ง / คน จะได้รับคูปอง 1 ใบ สำหรับรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค 1 สิทธิ์
 2. บัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ที่มีสิทธิ์รับคูปอง จะต้องเป็นบัตรประเภทเด็กอายุ 4 - 14 ปีเท่านั้น
 3. ส่งคูปองชิงโชคที่กล่องรับคูปองชิงโชคบริเวณทางออกคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561จับรางวัลวันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 11:00 น. ที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ สยามพารากอน ชั้น 5  
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 พ.ย. 2561 ที่เฟสบุ๊คคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ โดยผู้โชคดีจะต้องส่งข้อความยืนยันเข้ามายังกล่องข้อความของเฟสบุ๊คคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศ
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ตั๋วเครื่องบินดังกล่าวไม่รวมค่าค่าน้ำหนักกระเป๋า, ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ,
 9. ในกรณีผู้โชคดีได้นำสัมภาระของตนขึ้นเครื่องบินโดยสารเกินกว่าอัตราที่สายการบินนั้นๆ กำหนด ผู้โชคดีตกลงยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนเกินที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
 10. บริษัทจะไม่รับชอบค่าเสียหายที่เกิดจากการเดินทางทุกกรณี
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลหากหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 12. วันในการเดินทางสำหรับผู้โชคดี วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561
 13. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพถ่ายและรายละเอียดต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้

 

บุคคลดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 1. พนักงานประจำ และหรือพนักงานชั่วคราวของบริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
 2. บริษัทในเครือ บริษัทลูก ตัวแทนบริษัท และ/หรือ เอเจนซี่ ของบริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ตัวแทนผู้ดำเนินงานโฆษณาและส่งเสริมการขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่นี่

Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field. Should be a valid email
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Please fill this field
Invalid or expired. Please verify again.
ส่งข้อความ ›

Zank-U for your contacting us!

Your message is being sent!
A representative of KidZania should contact you in the near future.

ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย